Продужени рокови јавних позива за финансирање и учешће у пројекту Солари 5000+

Рок је 13. фебруар текуће године.

Рок за подношење пријава за пројекат Солари 5000+ (70МW) за физичка и правна лица, као и јавни позив домаћим и међународним финансијским институцијама за обезбјеђивање средстава за финансирање пројекта, продужен је до 13. фебруара текуће године.

Првобитни рок био је дефинисан до 31. јануара.

У складу са чланом 14, Став 1, тачка 8 Закона о јавним набавкама, (Службени лист ЦГ, бр. 079/14), Одлуком Одбора директора Електропривреда је донијела измјену јавног позива домаћим и међународним институцијама за обезбјеђивање средстава за финансирање пројекта Солари 5000+, на начин што се мијења тачка три: Услови надметања, садржај пријаве и рок за достављање пријава. Измјену можете погледати у приложеном документу.