Produženi rokovi javnih poziva za finansiranje i učešće u projektu Solari 5000+

Rok za podnošenje prijava za projekat Solari 5000+ (70MW) za fizička i pravna lica, kao i javni poziv domaćim i međunarodnim finansijskim institucijama za obezbjeđivanje sredstava za finansiranje projekta, produžen je do 13. februara tekuće godine.

Prvobitni rok bio je definisan do 31. januara.

U skladu sa članom 14, Stav 1, tačka 8 Zakona o javnim nabavkama, (Službeni list CG, br. 079/14), Odlukom Odbora direktora Elektroprivreda je donijela izmjenu javnog poziva domaćim i međunarodnim institucijama za obezbjeđivanje sredstava za finansiranje projekta Solari 5000+, na način što se mijenja tačka tri: Uslovi nadmetanja, sadržaj prijave i rok za dostavljanje prijava. Izmjenu možete pogledati u priloženom dokumentu.