Kontakti za medije

Za sve potrebne informacije možete se obratiti službi za odnose s javnošću, na adresu iva.soskic@epcg-sg.com.