Контакти за медије

За све потребне информације можете се обратити служби за односе с јавношћу, на адресу iva.soskic@epcg-sg.com.