Одбор директора

Одбор директора одговара за свој рад Скупштини Друштва, тј. Одбору директора ЕПЦГ и врши надзор над радом извршног менаџмента.

Чланове именује Одбор директора ЕПЦГ, а предсједника на конститутивној сједници бирају чланови Одбора директора.

Одбор директора ЕПЦГ-СГ чине:

Марина Јочић, предсједница

Мирослав Додеровић, члан

Ахмет Ђонбаљај, члан

Зоран Чолаковић, члан

Неђељко Лекић, члан

Вељко Васиљевић, члан

Игор Влаховић, члан