Одбор директора

Одбор директора одговара за свој рад Скупштини Друштва, тј. Одбору директора ЕПЦГ и врши надзор над радом извршног менаџмента.

Чланове именује Одбор директора ЕПЦГ, а предсједника на конститутивној сједници бирају чланови Одбора директора.

Мандат Одбора директора траје четири године.

Одбор директора ЕПЦГ-СГ чине:

Ален Калач, предсједник

дипломирани инжењер геодезије

Слађана Калуђеровић, чланица

дипломирана економисткиња

Љубиша Ђурковић, члан

дипломирани инжењер електротехнике

Ахмет Гјонбалај, члан

дипломирани филозоф

Данило Дамјановић, члан

специјалиста информационих технологија

Крсто Бошковић, члан

доктор економских наука

Петар Јанковић, члан

дипломирани инжењер електротехнике