Основна дјелатност

Друштво са ограниченом одговорношћу ЕПЦГ – Солар градња, дио ЕПЦГ групе, специјализовано је за набавку, пројектовање, уградњу и одржавање фотонапонских система.

Лидерска улога у привредном развоју Црне Горе у оквиру ЕПЦГ групе, конкурентност на регионалном и европском тржишту и активно учешће у новим тржишним изазовима кроз улагање у зелену енергију и нове технологије, наша је визија развоја.

У складу с дугорочним циљевима, стратегијом одрживости и билатералном сарадњом с Европском унијом у погледу смањења емисије CO2, ЕПЦГ иницирала је пројекте који се односе на замјену и смањење коришћења штетних извора енергије. Црна Гора је земља огромног енергетског потенцијала, с великим бројем сунчаних дана, што је чини идеалном за пројекте Солара и коришћење обновљивих извора енергије.

Енергетску транзицију почели смо пројектом Солари 3000+ и 500+, којим грађанима Црне Горе представљамо стварне могућности енергетских и финансијских уштеда, а заједничким снагама утичемо на смањење емисије угљен-диоксида и доприносимо очувању животне средине.

Поред пројеката за домаћинства и пословне објекте, планирани су и пројекти постављања соларних електрана на неплодном земљишту у руралним подручјима и на воденим површинама.

Почетак реализације бројних пројеката у области соларне, вјетро и хидро енергије у нашој земљи представљају озбиљан искорак у процесу енергетске транзиције.

Будућност припада зеленој енергији!