Скупштина друштва

Скупштина Друштва највиши је орган ЕПЦГ-СГ.

Улогу Скупштине Друштва ЕПЦГ-СГ врши Одбor директора оснивача, односно Одбор директора Електропривреде Црне Горе која је оснивач Солар градње. Одлуке Скупштине доносе се на начин утврђен законом, статутом и пословником о раду Одбора директора ЕПЦГ.

Предсједник Одбора директора ЕПЦГ и Скупштине Друштва ЕПЦГ – СГ је Милутин Ђукановић.

Милутин Ђукановић

предсједник Скупштине Друштва ЕПЦГ-СГ и Одбора директора ЕПЦГ