Менаџмент

Валерија Савељић, дипломирана економисткиња

Милутин Маројевић, дипломирани инжењер електротехнике

Гордана Томашевић, дипломирана економисткиња

Мирко Дедовић, дипломирани правник

Ратко Јовановић, дипломирани инжењер машинства

Горан Тадић, дипломирани инжењер грађевинарства

Дејан Јокић, дипломирани инжењер електротехнике