Питања и одговори

Уколико имате недоумице у вези са учешћем у пројектима Солари, погледајте одговоре на најчешће постављана питања.

Контактираће вас надлежне екипе за реализацију пројекта, са прецизно дефинисаним даљим корацима.

Учешће у пројекту предвиђено је само за купце који редовно измирују рачуне за утрошену електричну енергију, као и за купце који, поред текућих обавеза, своја дуговања измирују редовним уплатама заосталог дуга у складу са протоколом о измирењу дуга потписаним са ФЦ Снабдијевање, односно измирују заостала дуговања кроз програм Подијелимо терет.

Власници објеката за које је поступак легализације у току могу поднијети пријаву за учешће у пројекту, с тим што ће надлежни државни органи, односно локална самоуправа, донијети одлуку о испуњавању законских и техничких услова у складу са својим надлежностима.

Само власници објеката могу се пријавити за учешће у пројекту Солари.

С обзиром на то да само власник објекта може да се пријави за учешће у пројекту, потребно је да спроведете поступак промјене власника бројила.

За саму пријаву није неопходно да имате ново, паметно бројило. Након што корисник задовољи услове Јавног позива и дође до реализације пројекта, оператор дистрибутивног система (ЦЕДИС) извршиће замјену постојећег бројила.

Не, јер не постоје потребни технички услови. Потребан је трофазни прикључак.

Зависи од потрошње. Један од критеријума за учешће у пројекту је да минимална годишња потрошња домаћинства није мања од 4000 кWх. Просјечан рачун за утрошену електричну енергију не смије бити мањи од 30 евра, тако да су потрошња и висина рачуна важни параметри који одређују учешће у пројекту, јер од тога зависи величина и снага соларне електране, број панела итд. Исто важи за власнике објеката који живе ван Црне Горе.

Период отплате зависи од просјечне потрошње и спремности корисника да кредит отплаћује у већим мјесечним ратама (краћи рок).

Предвиђено је да износ рате буде у висини просјечног мјесечног корисниковог рачуна са попустом из претходног периода. Уколико корисник има жељу да отплати фотонапонски систем брже, има могућност да рату повећа за одређени жељени износ.

Да, купац-произвођач као и било који други купац остварује право на попуст уколико редовно измирује мјесечне обавезе за утрошену електричну енергију.

Један од основних кријтеријума за учешће у пројекту је оријентација крова: југ, југоистог, југозапад. Све остале оријентације су елиминишуће, јер су неисплативе за потрошача.

Да. У том случају домаћинство ће се напајати из мреже, као и до сада.

ЕПЦГ ће откупљивати електричну енергију по тренутно важећим цијенама, односно по истим цијенама по којима продаје електричну енергију.

Салдирање рачуна се врши на завршном годишњем обрачуну, тј. 1. априла за претходних 12 мјесеци, у складу са Законом о енергетици. На мјесечном нивоу корисник ће добити рачуне о утрошеној и произведеној енергији и стању на рачуну.

Само овлашћени сервисер на кога је пренијета гаранција произвођача опреме може вршити редовно одржавање, како би се дата гаранција одржала на снази.

У тaквим ситуацијама пресудна је потрошња. Могуће је да бројило с већом потрошњом “задовољава“, односно да је изнад црте на ранг листи, а друго с мањом потрошњом буде испод црте.

У случају да током извођења радова дође до оштећења кровног покривача, дужност извођача је да отклони таква оштећења.

Чишћење панела је обавеза корисника. Корисник прати производњу, а самим тим констатује смањење производње због засјенчења (због снијега, прашине, лишћа, сјенке од крошње дрвећа итд. ), па је потребно да отклони разлог смањења производње струје.

У питању је тзв. он-грид систем, тј. соларни систем који се може прикључити на јавну електричну мрежу.

У том случају централа не производи, јер се прекида напајање инвертора.

Планирање преласка с гријања на дрва, на гријање на струју кориснику ( по аутоматизму ) додјељује већи систем – 5kW, 7kW или 10 kW дакле za 2 ili 3 kW већи од просјечне потрошње, што би требало да покрије ту потрошњу.

Корисници који су ‘’испод црте’’ (због ограниченог броја корисника предвиђених пројектом), биће уврштени на ранг листу за уградњу уколико се деси да неко од претходно одабраних одустане или се испостави да не задовољава техничке услове, не добије дозволу за уградњу итд.

Рангирање је извршено на основу критеријума из јавног позива. Предност имају већи потрошачи. Уколико је пријављен већи број корисника који имају једнаку потрошњу, предност добијају корисници који су се први пријавили. 

Разматрајући соларни потенцијал Црне Горе, као и густину насељености за потребе пројекта, регионална заступљеност уградње фотонапонских система је следећа:

➢ 40 % инсталација југ-приморје;

➢ 40 % инсталација средишњи дио, укључујући Подгорицу;

➢ 20 % инсталација сјевер, укључујући Никшић;

Објекат je „испод црте“ уколико је због броја додијељених бодова изван броја система по региону и по снази.

По завршетку рангирања започет је обилазак првих 3000 рангираних, а дешава се да неки од тих објеката не задовољавају услове (што се може утврдити само изласком на терен), па тиме у избор улазе и они који су „испод црте“, слиједећи редослед на ранг листи. 

Систем мањи од траженог додијељен је због просјечне мјесечне потрошње, која је кључни критеријум у додјели система.