Извјештај о друштвеној одговорности

У првом извјештај о друштвено одговорном пословању ЕПЦГ Солар градње ДОО Никшић, састављеном у складу са смјерницама Г4 за извјештавање о одрживости Глобалне иницијативе за извјештавање (GRI-Global Reporting Initiative), представљене су кључне теме које се тичу друштвене одговорности, организациона структура, вриједности и циљеви.

У првом извјештај о друштвено одговорном пословању ЕПЦГ Солар градње ДОО Никшић, састављеном у складу са смјерницама Г4 за извјештавање о одрживости Глобалне иницијативе за извјештавање (GRI-Global Reporting Initiative), представљене су кључне теме које се тичу друштвене одговорности, организациона структура, вриједности и циљеви.

За више детаља, прочитајте Извјештај о друштвеној одговорности за 2023. годину.