Успјешно изведени тендери за пројекат Солари 3000+ и 500+

Електропривреда Црне Горе је, у склопу реализације пројекта „Солари 3000+ и 500+“, потписала два уговора.

Електропривреда Црне Горе је, у склопу реализације пројекта „Солари 3000+ и 500+“, потписала два уговора.

  1. Уговор за монокристалне фотонапонске модуле и потконструкцију фотонапонског система, потписан је са понуђачем Novi volvox d.o.o Подгорица, који је доставио најповољнију понуду (12.444.865,794 € без ПДВ-а), процијењена вриједност јавне набавке је 12.800.000,00 € без ПДВ-а
  2. Уговор за инверторе и смарт метер трофазна бројила, потписан је са понуђачем Comtrade Distribution d.o.o. Подгорица, који је доставио најповољнију понуду (4.128.000,00 € без ПДВ-а), процијењена вриједност јавне набавке 4.500.000,00 €, без ПДВ-а.

 

Реализацијом пројекта, ЕПЦГ АД Никшић инсталираће фотонапонске системе за производњу 30 МW електричне енергијe. Комплентан процес јавне набавке започет je крајем септембра 2021. године, тако да је компанија, за само девет мјесеци, успјела да спроведе поступке јавне набавке и закључи предметне уговоре.

Понуђена опрема у потпуности одговара техничким захтјевима прописаним тендерском документацијом, као и савременим трендовима у области развоја електроенергетских система.

Крајњи циљ пројекта је стварање могућности да сви грађани Црне Горе, подмиривањем сопствених потреба за електричном енергијом кроз локалну производњу, активно учествују у процесу зелене енергетске транзиције.

Склапањем предметних уговора, створени су сви предуслови за брзо отпочињање радова на реализацији пројекта „Солари 3000+ и 500+“, чиме Електропривреда Црне Горе потврђује да је озбиљно опредијељена за нови инвестициони циклус, с фокусом на улагања у обновљиве изворе енергије, који компанију треба да учврсте у улози покретача привредног развоја Црне Горе.

Зелена енергија – добра енергија!