Уграђени соларни панели и на крововима УИКС-а

Екипе ЕПЦГ-Солар градње поставиле су соларне панеле на крововима Управе за извршење кривичних санкција Црне Горе. Монтажом у Спужу, завршен је фотонапонски систем снаге 560kW, пројектован да задовољи потребе великог потрошача и произведе већу количину чисте, зелене енергије.

„УИКС је још један у низу корисника – поред великог броја домаћинстава, бројни пословни субјекти и државне установе препознали су значај обновљивих извора енергије и бенефите како у погледу значајних умањења рачуна за електричну енергију, тако и у виду доприноса чистијој животној средини“- навео је директор ЕПЦГ-Солар градње Ранко Вуксановић.
Раде Војводић, извршни директор УИКС-а, истакао је да ће соларни панели на крововима објеката УИКС-а дуги низ година производити бесплатну електричну енергију што представља велико растерећење за државни буџет, те да је то пут којим би требало да иду све институције у Црној Гори.

Пословнице банака, производне хале, велепродајни и угоститељски објекти широм Црне Горе, сада посједују кровне соларне електране, пројектоване тако да задовоље просјечне потребе корисника за електричном енергијом, а монтажа већих соларних система код великих потрошача стратешки је значајна са аспекта уштеда и растерећења дистрибутивне мреже у периодима енергетске кризе и лоше хидрологије.
На производним халама ЕПЦГ Жељезаре предвиђена је монтажа кровне соларне електране у три фазе, али и на земљишту у кругу фабрике. На крову једне од хала монтирана је електрана снаге од готово 1,7MW.

У пројекту Солари учествовала је и Пошта Црне Горе, Јавни сервис РТЦГ, Филозофски факултет, Никшићко позориште, УИКС и бројни привредни субјекти, дајући допринос енергетској транзицији. За пословне кориснике предвиђени су системи веће снаге – од минимум десет, па до више стотина киловата.

Пројекти Солари представљају почетак масовне уградње соларних електрана и почетак новог инвестиционог циклуса који је покренула Електропривреда, а који се односи на нове обновљиве изворе, а ЕПЦГ-Солар градња ће бити дио и наредних пројеката.