Oтплатa соларних електрана тек од 1. априла 2023. године

Пројекат масовне уградње соларних панела Солари 3000+ (30 МW) развија се предвиђеном динамиком, а убрзо креће и Солари 5000+ (70 МW). Истичемо да када се спроведу пројекти Солари 3000+ и Солари 5000+ то ће бити инсталисаних 100МW соларних електрана које ће производити на годишњем нивоу 160 GWh струје, што је вриједност која се мјери десетинама милиона еура прихода годишње (према садашњим пројекцијама цијена струје за 2023. годину то је око 60 милона еура), који ће вишеструко премашивати годишње расходе.

Пројекат масовне уградње соларних панела Солари 3000+ (30 МW) развија се предвиђеном динамиком, а убрзо креће и Солари 5000+ (70 МW). Истичемо да када се спроведу пројекти Солари 3000+ и Солари 5000+ то ће бити инсталисаних 100МW соларних електрана које ће производити на годишњем нивоу 160 GWh струје, што је вриједност која се мјери десетинама милиона еура прихода годишње (према садашњим пројекцијама цијена струје за 2023. годину то је око 60 милона еура), који ће вишеструко премашивати годишње расходе.

Самим тим јасно је јавности да се не може на мјесечном нивоу оцјењивати вриједност пројекта и однос прихода и расхода, јер ће се бенефити осјетити тек за годину, па надаље. Капитални пројекти Црне Горе као што је овај захтијевају вријеме, рад и посвећеност и сви саставни дјелови ЕПЦГ групе раде заједно како би се што ефикасније унапријеђивао овај за црну Гору велики подухват – спроводимо енергетску транзицију први пут после 40 година.

Процедуре за пуштање у рад система код корисника којима су уграђене соларне електране сада су у завршној фази. Велики број корисника има проблем са уземљењем што изискује додатне радове на објекту. По завршетку монтаже фотонапонског система, ЕПЦГ корисницима одобрава атест – стручни налаз о исправности изведених електро-инсталација фотонапонског система, након чега

ЕПЦГ шаље захтјев за прикључење потрошача ЦЕДИС-у. Kако бисмо убрзали процесе прикључења наше службе убрзано раде на документацији и извјештајима за поменути атест.

Важно је напоменути да потрошачима фактура за отплату соларне електране још увијек није испоручена, а тек након испоручене фактуре – 1. април 2023.године, активира се гарантни рок.

Очекујемо да ћемо у наредним годинама доћи до свих грађана, јер су потенцијали овог извора енергије у Црној Гори огромни, без обзира на регију. Поновићемо да су бенефити за кориснике вишеструки – рата отплате је једнака просјечном рачуну за струју и након отплате електрична енергија за корисника постаје бесплатна.

Напомињемо да је оснивање ЕПЦГ- Солар градње револуционарни потез у енергетској транзицији коју спроводи Електропривреда, да се пројекти масовне уградње соларних панела исплате, како за грађане и привреду тако и за саму ЕПЦГ, која оваквом политиком ствара још успјешније државно предузећа важно за функционисање цјелокупног друштва.


Настављамо у истом смјеру – домаћинским односом према нашим ресурсима!