Otplata solarnih elektrana tek od 1. aprila 2023. godine

Projekat masovne ugradnje solarnih panela Solari 3000+ (30 MW) razvija se predviđenom dinamikom, a ubrzo kreće i Solari 5000+ (70 MW). Ističemo da kada se sprovedu projekti Solari 3000+ i Solari 5000+ to će biti instalisanih 100MW solarnih elektrana koje će proizvoditi na godišnjem nivou 160 GWh struje, što je vrijednost koja se mjeri desetinama miliona eura prihoda godišnje (prema sadašnjim projekcijama cijena struje za 2023. godinu to je oko 60 milona eura), koji će višestruko premašivati godišnje rashode.

Samim tim jasno je javnosti da se ne može na mjesečnom nivou ocjenjivati vrijednost projekta i odnos prihoda i rashoda, jer će se benefiti osjetiti tek za godinu, pa nadalje. Kapitalni projekti Crne Gore kao što je ovaj zahtijevaju vrijeme, rad i posvećenost i svi sastavni djelovi EPCG grupe rade zajedno kako bi se što efikasnije unaprijeđivao ovaj za crnu Goru veliki poduhvat – sprovodimo energetsku tranziciju prvi put posle 40 godina.

EPCG šalje zahtjev za priključenje potrošača CEDIS-u. Kako bismo ubrzali procese priključenja naše službe ubrzano rade na dokumentaciji i izvještajima za pomenuti atest.

Važno je napomenuti da potrošačima faktura za otplatu solarne elektrane još uvijek nije isporučena, a tek nakon isporučene fakture – 1. april 2023.godine, aktivira se garantni rok.

Očekujemo da ćemo u narednim godinama doći do svih građana, jer su potencijali ovog izvora energije u Crnoj Gori ogromni, bez obzira na regiju. Ponovićemo da su benefiti za korisnike višestruki – rata otplate je jednaka prosječnom računu za struju i nakon otplate električna energija za korisnika postaje besplatna.

Napominjemo da je osnivanje EPCG- Solar gradnje revolucionarni potez u energetskoj tranziciji koju sprovodi Elektroprivreda, da se projekti masovne ugradnje solarnih panela isplate, kako za građane i privredu tako i za samu EPCG, koja ovakvom politikom stvara još uspješnije državno preduzeća važno za funkcionisanje cjelokupnog društva.