Организација

Одбор директора

Ален Калач, предсједник

 

Слађана Калуђеровић, чланица

 

Љубиша Ђурковић, члан

 

Ахмет Гјонбалај, члан

 

Данило Дамјановић, члан

 

Крсто Бошковић, члан

 

Петар Јанковић, члан

Извршни директор

Ранко Вуксановић – извршни директор

Дирекција друштва

Ранко Вуксановић – извршни директор

ranko.vuksanovic@epcg-sg.com

 

Илија Миљанић – технички директор

ilija.miljanic@epcg-sg.com

 

Милутин Маројевић – пројект менаџер испред ЕСГ

milutin.marojevic@epcg-sg.com

Служба за координацију

Мирко Дедовић – координатор за правне послове

mirko.dedovic@epcg-sg.com

 

Сања Дурутовић – координатор за економске послове

sanja.durutovic@epcg-sg.com

Служба за извођење радова и одржавање

Ратко Јовановић – руководилац сектора

ratko.jovanovic@epcg-sg.com

Служба за логистику

Соња Борозан – шефица службе

sonja.borozan@epcg-sg.com

Служба за односе с јавношћу

Ива Чукић Шошкић – шефица службе

iva.soskic@epcg-sg.com

Служба за надзор

Дејан Јокић – шеф службе

dejan.jokic@epcg-sg.com

Јединица за унутрашњу ревизију

Никола Рогановић – шеф службе

nikola.roganovic@epcg-sg.com