Zbog velikog interesovanja građana, produžen rok za učešće u projektu Solari 5000+ (70MW)

Obavještavamo javnost da je rok za podnošenje prijava za učešće u projektu „Solari 5000+ 70MW“ produžen do 29. februara 2024.godine.

Obavještavamo javnost da je rok za podnošenje prijava za učešće u projektu „Solari 5000+ 70MW“ produžen do 29. februara 2024.godine.

Svi potrošači koji su se već prijavili za učešće u projektu “Solari 5000+ 70 MW” evidentirani su u bazi podataka i ne treba da ponavljaju prijavu. Rangiranje će se izvršiti prema prethodno, javnim pozivom, utvrđenoj skali.

Svi potrošači zainteresovani za projekat, za isti se mogu prijaviti putem linka koji se nalazi na portalu www.solari.epcg.com, popunjavanjem formulara na informativno-naplatnim punktovima EPCG ili kod ekipa na terenu.

Projekat SOLARI 5000+ (70 MW), namijenjen kako domaćinstvima i pravnim licima, tako i stambenim zajednicama – vlasnicima stambenih jedinica manjih stambenih zgrada (do četiri sprata). Predviđeno je da se realizacijom ovog projekta ugrade fotonaponski sistemi ukupne snage 70 MW.

Vrijednost projekta iznosi 70 miliona eura, a EPCG će obezbijediti subvenciju od 20 odsto za sve potrošače koji zadovolje uslove propisane javnim pozivom i kvalifikuju se za ugradnju fotonaponskog sistema.

Kliknite ovdje za više detalja.