ЕПЦГ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕKТУ СОЛАРИ 5000+ (70МW)

Електропривреда Црне Горе расписаће сјутра, 26. децембра, Јавни позив за учешће у пројекту Солари 5000+ (70МW), чија вриједност износи 70 милиона евра.
То је саопштено на данашњој прес-конференцији, на којој су учешће узели предсједник Одбора директора ЕПЦГ (Милутин Ђукановић), главни финансијски директор (Миро Врачар) и извршни руководилац Дирекције за ОИЕ и менаџер пројекта (Жељко Пекић).
 
Јавни позив биће објављен у дневним новинама: Побједа, Вијести и Дан, на Интернет страници ЕПЦГ (www.epcg.com), а рок за подношење пријава важи до 31. јануара 2023. године.
Право учешћа у пројекту Солари 5000+ (70МW) имају физичка и правна лица – власници/сувласници индивидуалних објеката и стамбених јединица у зградама до четири спрата, који редовно измирују мјесечне рачуне за утрошену електричну енергију и мјесечне рате за отплату дуга, уколико постоји та обавеза.
 
Објекти морају бити изграђени у складу са законском регулативом у области просторног планирања и изградње објеката, са одобреном прикључном снагом која, сходно важећем Закону о енергетици, мора бити једнака или већа од снаге фотонапонског система који се планира инсталирати. Објекти морају имати трофазни прикључак на дистрибутивну мрежу те кровне површине које имају добар соларни потенцијал.
 
Право учешћа у Пројекту имају и корисници чији објекти посједују једну или више кровних површина орјентисаних јужно, југостично или југозападно (кровне површине са добрим соларним потенцијалом), као и корисници чији објекти посједују равне кровне површине које нијесу засјенчене од стране сусједних објеката (зграде, дрвећа,..).
 
Позитивни ефекти пројекта су вишеструки, како са финансијског аспекта за домаћинства, привреду, физичка лица и ЕПЦГ, тако и са аспекта очекивања међународне заједнице у циљу смањења емисије штетних гасова и повећања коришћења обновљивих извора енергије.
 
Будућем кориснику пројекта пружа се могућност да инсталира одговарајући фотонапонски систем и отплаћује га у једнаким мјесечним износима кроз кредитни аранжман који обезбјеђује ЕПЦГ, максимално на период до 10 година, у висини свог просјечног мјесечног рачуна за електричну енергију. Kорисници који посједују обрачунско бројило са мјерењем снаге (тзв.максиграф), поред мјесечног износа за отплату фотонапонског система, задржавају обавезу мјесечног измиривања ставке „Ангажовање мрежног капацитета“, што ће у коначном мјесечном износу бити у равни просјечног мјесечног рачун за електричну енергију.
 
ЕПЦГ ће будућим власницима фотонапонских система обезбиједити и попуст у износу од 20 одсто од уговорене вриједности инвестиције. На овај начин корисник у пројекту постаје власник мале соларне електране, која је капацитетом предвиђена да приближно (или у потпуности) задовољава његове потребе за електричном енергијом.
 
Фотонапонски систем, који у смислу овог Јавног позива, укључује: фотонапонске панеле (модуле), монтажну потконструкцију за потребе причвршћења фотонапонских панела на кровну површину објекта, инверторе, кабловске водове за прикључење система, ормаре и заштитну енергетску опрему, систем надзора/мониторинга над фотонапонским системом, паметно бројило, остали материјал за стављање система у функционално стање, биће прикључен у складу са техничким могућностима и захтјевима будућих корисника.