Potpisan sporazum o saradnji sa OIE doo Podgorica

„Zadovoljan sam što je preduzeće „Obnovljivi izvori energije“ prepoznalo upravo EPCG Solar gradnju kao najboljeg potencijalnog partnera za realizaciju pomenutih projekata u pružanju elektromonterskih usluga. Naša firma, već je počela da širi obim poslovanja mimo projekata Solara, nudeći usluge na tržištu monterskih poslova u oblasti energetike”, kazao je izvršni direktor EPCG Solar gradnje Ranko Vuksanović.

„Ubijeđen sam da će EPCG-Solar gradnja biti najbolji poslovni partner za izvođenje tih poslova imajući na umu stručnost i profesionalnost radnog kadra tog preduzeća“, poručio je osnivač „OIE“ doo Podgorica Dejan Milić.

Za projekte solarne elektrane „Čevo“ i vjetrolektranu „Bijela“ izrađena je kompletna projektna dokumentacija, dok je projekat „Korita“ još u fazi ispitivanja. Sa realizacijom projekata krenuće se kada preduzeće „Obnovljivi izvori energije“ doo Podgorica dobije sve potrebne građevinske dozvole, a EPCG- Solar gradnja pružiće usluge ugradnje kroz tržišno konkurentnu ponudu.

Pokretanjem saradnje na jednom u nizu budućih projekata, pokazujemo javnosti da je Odbor Elektroprivrede opravdano formirao EPCG-Solar gradnju u cilju razvoja energetskog sektora u Crnoj Gori, te da će u narednom periodu firma nastaviti da ostvaruje dobre i isplative projekte.

EPCG-Solar gradnja radi!