ODBOR DIREKTORA EPCG DONIO ODLUKU O POKRETANJU PROJEKTA SOLARI 5000+ (70 MW)

Sredinom decembra biće raspisan javni poziv za projekat SOLARI 5000+ (70 MW), namijenjen kako domaćinstvima i pravnim licima, tako i stambenim zajednicama – vlasnicima stambenih jedinica manjih stambenih zgrada (do četiri sprata). Predviđeno je da se realizacijom ovog projekta ugrade fotonaponski sistemi ukupne snage 70 MW. Vrijednost projekta iznosi 70 miliona eura, a Elektroprivreda Crne Gore bezbijediće subvenciju od 20 odsto za sve potrošače koji zadovolje uslove propisane javnim pozivom i kvalifikuju se za ugradnju fotonaponskog sistema.

Nakon raspisivanja javnog poziva, potrošači će moći elektronski da se prijave za projekat, na sajtu www.epcg.com, ali i pozivanjem korisničkog centra EPCG Solar gradnje na brojeve telefona: 069/066-698 i 069/066-703. Pravo prvenstva ugradnje fotonaponskih sistema imaće potrošači koji se prvi prijave, ukoliko ujedno ispunjavaju i sve neophodne uslove koji će biti definisani javnim pozivom.

U vremenu koje karakteriše energetska kriza na globalnom nivou, mogućnost samostalne proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe, predstavlja najbolji garant sigurnog i pouzdanog snabdijevanja.

Elektroprivreda Crne Gore od početka projekta uradila je sve da pojednostavi proces prijave i ugradnje sistema, pa je čak inicirala i izmjenu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koja je omogućila da se ubrza dinamika a potrošači jednostavno i brzo ugrade opremu. Izmjena Zakona podrazumijeva da potrošači prilikom ugradnje sistema do 30 KW nisu u obavezi da podnose zahtjev za urbanističko-tehničke uslove čime je značajno olakšana kompletna procedura u dijelu pribavljanja neophodne dokumentacije. Takođe, EPCG Solar gradnja zaposlila je i obučila timove koji su na usluzi potrošačima da efikasno, jednostavno i brzo dođu do faze da sami proizvode električnu energiju.

Podsjećamo da je Crna Gora zemlja sa velikim brojem sunčanih dana i veoma pogodna za razvoj solarnih sistema za proizvodnju električne energije. O tome najbolje svjedoči podatak da je intenzitet sunčeve radijacije u našoj zemlji među najvećima u Evropi.

Projekat SOLARI 3000+ i 500+, koji je označio početak energetske tranzicije u Crnoj Gori i jednu od najznačajnijih investicija u energetskom sektoru u poslednjih 40 godina, izazvao je veliko interesovanje čemu najbolje svjedoči više od 14.000 potrošača koji su se prijavili za ugradnju fotonaponskih sistema na krovovima svojih objekata.