Od ugradnje prve solarne elektrane po projektu Solari 3000+ protekla jedna godina

Od tada do danas ekipe EPCG – Solar gradnje montirale su više od 2000 solarnih elektrana na krovovima kuća i poslovnih objekata širom Crne Gore. Projektom je predviđena montaža sistema ukupne instalisane snage 30MW, od čega je do sada postavljeno skoro 23MW. Ističemo da će nakon završetka ovog projekta EPCG prihodovati prema procjenama svake godine između 4,8 i 7 miliona eura, u zavisnosti od cijena električne energije na berzi. Dakle, benefiti od ovog i sledećih projekata izgradnje solarnih elektrana se očekuju naročito u godinama koje slijede.

Projekat Solari 3000+ i 500+ pokrenut je sa idejom da svako domaćinstvo i pravno lice dobije solarnu elektranu i time ostvari značajne uštede, a sa druge strane da omogući Elektroprivredi da rasterećenjem sistema električnu energiju plasira na berzu čime se unapređuje poslovni rezultat preduzeća i razvija energetski sektor.

Dinamika rada u prvim mjesecima pratila je dinamiku nabavke opreme i suočavanje s administrativnim barijerama, u smislu da je za svaku montažu bilo neophodno pribaviti obimnu dokumentaciju, što je u velikoj mjeri usporavalo realizaciju projekta. Od avgusta prošle godine, zahvaljujući izmjenama zakona, za montažu sistema do 30kW, a kasnije do 1MW, olakšani su zahtjevi po pitanju urbanističko-tehničkih uslova, što je značajno ubrzalo dinamiku rada.

Fotonaponski sistemi instalirani su na objektima brojnih domaćinstava i poslovnih subjekata, a treba napomenuti da su takođe prepoznali benefite korišćenja solarnih panela javna prduzeća i ustanove poput Pošte Crne Gore, RTCG-a, Sportskog centra u Nikšiću, a montirana je i prva faza planiranih fotonaponskih sistema na krovu Željezare.

Očekujemo da će projekat Solari 3000+ i 500+, koji je u završnoj fazi, biti u potpunosti realizovan uskoro, tako da odmah potom kreću montaže u okviru projekta 5000+ (70 MW), kojim su obuhvaćene i stambene zgrade do četiri sprata. Nadalje, EPCG – Solar gradnja će u narednom periodu raditi i na drugim projektima Elektroprivrede: Solari 10000+ (62 MW), EPCG – Željezara (47 MW) , a u planu je i izgradnja velikih solarnih elektrana kao što su “Krupac“ (36MW) „Slano“ (2,2MW) i “Brana Vrtac“ (1,7MW).

Uvjereni smo da će EPCG – Solar gradnja realizovati ove i druge projekte u oblasti obnovljivih izvora eneregije, ne samo u Crnoj Gori nego i u regionu gdje je sve veća potražnja za elektro-monterskim radovima za ugradnju solarnih panela.

Montaža prvog fotonaponskog sistema, u junu 2022. godine