Direktorica Solar gradnje će tražiti da se produže ugovori “svima koji iza sebe imaju neosporan rad i zalaganje”

Kao što je javnost već obaviještena, danas smo održali sastanak sa bivšim radnicima naše firme.

Kao što je javnost već obaviještena, danas smo održali sastanak sa bivšim radnicima naše firme.

Moramo prije svega istaći da je razgovor sa bivšim radnicima protekao u korektnom tonu i međusobnom razumijevanju.

Zbog situacije u kojoj se EPCG SG ne svojom krivicom našla, došlo je do smanjenja broja radnika, kojima nisu produženi ugovori. Svakako, razumijemo nezadovoljstvo zaposlenih kojima ugovori o radu nisu produženi.

Na današnjem sastanku istaknuto je da će Epcg SG kao firma koja će sigurno ići samo naprijed u bliskoj budućnosti imati potrebu za angažovanjem određenog broja radnika.

Izvršna direktorica Valerija Saveljić decidno je saopštila da će se obratiti odboru direktora EPCG i odboru direktora EPCG SG, zastupati radnike i njihove interese i insistirati da se nađe model kako bi se produžili ugovori svima onima koji iza sebe imaju neosporan rad i zalaganje na poslu.

Takođe, želimo da naglasimo da je broj radnika koji su imali nesporan rad oko 30, dok je ukupan broj zaposlenih bio 52. Zbog želje da sjeverni region ima značaj koji zaslužuje, tražićemo od odbora direktora EPCG da obezbijede dovoljan broj korisnika kojima će biti instalisane solarne elektrane, a Epcg SG garantuje da će ukoliko se ti uslovi ispune na sjeveru rad biti i efikasan i profitabilan.

Ukoliko za sve gore navedeno dobijemo garancije od Epcg, krenućemo u proces reorganizacije rukovodećeg kadra na sjeveru , jer se neefikasnost ni u kom obliku neće tolerisati.

Želimo da se zahvalimo našim bivšim radnicima na razumjevanju, uz zaključak da se nadamo da će se situacija riješiti na obostrano zadovoljstvo.