Demanti: Netačni navodi ND Vijesti u članku ”Na crnu listu dospjela i ” ‘Solar gradnja’ ”

Povodom pisanja dnevnog lista Vijesti u članku ”Na crnu listu dospjela i “Solar gradnja”” objavljenog na dan 8.11.2023. godine, u kojem se netačno navodi da EPCG-Solar gradnja duguje 270,53 hiljade eura po osnovu poreza i doprinosa saopštavamo sledeće:

Dug EPCG-Solar gradnje, po izvještaju Uprave prihoda i carina, na današnji dan iznosi ukupno 118.000 eura, a biće izmiren u potpunosti danas ili najkasnije sjutra, kako je bilo i predviđeno našim planom plaćanja. Odluka menadžmenta EPCG-Solar gradnje je da se nikad više ne kasni sa isplatom poreza, tj. da će se uvijek prioritetno izmirivati porezi u odnosu na sve druge obaveze.

Tendencioznost članka Vijesti da se ova firma predstavi kao neuspješna, zbog raznih političkih promjena koje su toku, ogleda se i u činjenici da smo dospjeli na naslovnu stranu iako nismo bili na prvom već na 193. mjestu na listi od 200 dužnika Uprave prihoda i carina. Naročito ističemo da je ovo prvi put da se naša firma našla na crnoj listi, ali je očigledna namjera da se pokuša narušiti integritet ovog preduzeća stavljanjem u istu ravan sa onima čiji su poreski dugovi višemilionski. Radi tačnog informisanja javnosti uz ovo saopštenje dostavljamo i dokumente koji potvrđuju podatke u vezi sa izmirivanjem poreza prema državi koje je naša firma izvršila od osnivanja do danas, kao i stanje računa i izmirivanja obaveza na današnji dan.

Shodno gorenavedenom postavlja se pitanje zašto se u naslovu teksta potencira Solar gradnja i zbog čega niko iz Vijesti nije kontaktirao menadžment naše firme, što je osnova novinarske etike i profesionalizma, jer sigurno ne bismo uskratili ovu medijsku kuću za tačne podatke da su nam bili traženi.

Ističemo da je uloga EPCG-Solar gradnje ključna u stvaranju novih megavata električene energije iz solarnih izvora, pa novi menadžment zahtijeva učešće u ubiranju profita od proizvedene električne energije iz montiranih solarnih elektrana, pored postojećeg sistema finansiranja iz naplaćenih usluga, što će doprinijeti definitivnoj finansijskoj stabilnosti preduzeća.

Pred EPCG-Solar gradnjom je realizacija značajnih projektata masovne ugradnje solarnih panela. Naime, već su obezbijeđena sredstva za projekat Solari 5000+, vrijedan 70 miliona eura, koji predviđa ugradnju novih 70 MW solarnih kapaciteta, očekivane proizvodnje od oko 100 GWh električne energije, na račun kojih će se svake godine prihodovati na desetine miliona eura. Za implementaciju ovih projekata raspolažemo sa stručnim kadrom koji je obučen i licenciran za projektovanje i izvođenje fotonaponskih sistema, čime već postajemo konkurentni ne samo na nivou države već i šire.

Takođe, uskoro ćemo završiti i prethodni projekat Solari 3000+ i 500+ čije je sprovođenje u prethodnim mjesecima bilo otežano zbog problema u javnim nabavkama koje sprovodi EPCG, a sve zbog komplikacija sa tenderskim postupcima uslovljenih administrativnim poteškoćama i zakonima koje treba mijenjati u cilju agilnijeg poslovanja u oblasti energetskog sektora.

EPCG-Solar gradnja je firma koja je osnovana sa jasnom vizijom sprovođenja masovne ugradnje solarnih elektrana u Crnoj Gori, jer kao država stremimo planu EU da se maksimalno poveća proizvodnja iz obnovljivih izvora energije i time u vremenu koje dolazi biće ključna uloga našeg preduzeća u obezbjeđivanju sve veće energetske nezavisnosti naših građana.