Епцг Солар Градња остварује рекордне резултате у прва два мјесеца!

Епцг Солар Градња овим путем жели да обавијести јавност о постигнутим пословним резултатима, показајући још једном да нам је транспарентност уз одговоран и предан рад на првом мјесту.

Сходно горе наведеном имамо да саопштимо следеће:


МОНТАЖЕ И БРОЈ УГРАЂЕНИХ МЕГАВАТА


Упркос неповољним временским условима у зимским мјесецима, желимо да саопштимо да смо успјели да постигнемо резултате који су у многоме премашили резултате из прошле године, па чак и наша очекивања која смо дефинисали производно финансијским планом за 2024 годину.
За прва два мјесеца 2024 године остварили смо 499 монтажа, при чему је уграђено 3,73 MW са свега 39 монтерских екипа, док је у истом периоду прошле године са 60 монтерских екипа одрађено 472 монтаже са уграђених 3,71 MW, из чега се лако да закључити да је Епцг Солар Градња а то треба истаћи остварила бољи резултат са 35% смањеног капацитета у односу на исти период прошле године.


ФИНАСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ – ПРИХОДИ И РАСХОДИ


За два мјесеца текуће године остварили смо 933000€ прихода, а у истом периоду прошле године остварено је 508000€ прихода, док је планирани приход за тај период 762000€. Према томе, истичемо, да имамо раст прихода за 23% у односу на план а чак 84% у односу на прошлу годину.
Остварени трошкови за два мјесеца текуће године износе 972000€, док су у истом периоду прошле године износили 1150000€, а планирани трошкови су 1038000€. Дакле, смањили смо трошкове за 6% у односу на планиране а чак 15% у односу на остварене за исти период прошле године.
Како је наше пословање ограничено временским приликама, самим тим у зимским месецима нисмо у могућности да радимо у пуном капацитету и сходно томе, смо планирали мањи број инсталација соларних електрана, што проузрокује и остварење мањих прихода. Међутим, од марта мјесеца када се временске прилике побољшају, у складу са производно финансијском планом и позитивним трендом из прва два мјесеца, очекујемо раст прихода који ће овим темпом допринијети остварењу позитивног финансијског резултата на крају 2024 године, што смо већ раније и најавили а све под условом да имамо довољне количине опреме и материјала на залихама неопходних за инсталације соларних електрана крајњим корисницима.
ПР служба Епцг Солар Градње