Настављамо са уградњом фотонапонских панела

Пројекат Солар 3000+ и Солар 500+ напредује по утврђеној динамици.

Пројекат Солар 3000+ и Солар 500+ напредује по утврђеној динамици, па након прве уграње у Никшићу реализовали смо са уградње у Херцег Новом, а онда настављамо са постављањем соларних електрана у Даниловграду и Подгорици.

Знајући да Црна Гора има од 1300 до 2000 сати соларне енергије годишње коју можемо искористити, пред нама је изазов да постанемо земља у Европи са највећим искоришћеним потенцијалом соларне енергије.

Ради подсјећања ЕПЦГ је прошле године покренула пројекат „Солари 3000+ и 500+“.

До данас смо прешли пут од идејно-техничког рјешења, преко Студије изводљивости, обезбјеђивања финансијских средстава, формирања фирме Д.О.О. „ЕПЦГ – СОЛАР – ГРАДЊА“, јавног позива за опрему, одабира најповољнијег понуђача, пријема опреме до уградње првих фотонапонских панела.

Морамо подвући да је за реализацију сваке појединачне соларне електране, сходно закону, потребно прибавити преко тридесет докумената, па се дијелом имплементација пројекта успорава због бирократских потешкоћа. Надамо се да ће се прописи прилагодити потреби тржишта како би се сами процес реализације уградње панела брже одвијао.

Такође, обука преко стотину монтера је представљала врло захтјеван посао, а на крају овог процеса ћемо имати врхунски кадар, спреман да настави пројекат и кад се пређе цифра од 3.000 домаћинстава.

По завршетку пројекта, биће произведено 45.000 MWh, што ће, према цијенама електричне енергије за 2023. годину, генерисати годишњи приход од преко 11 милиона евра.

Сумарно, овим пројектом добијају и грађани и друштво и сама ЕПЦГ, будући да се остварују и профит и запошљавање стручних људи и енергетска транзиција. И све то у прилично кратком року – ово је сигурно најбрже спроведен пројекат велике вриједности у Црној Гори (30 милиона еура).

Истичемо да је ЕПЦГ тек изградњом соларних панела, у склопу пројекта Солари 3000+ и 500+ , произвела прве киловате енергије из нових извора у посљедњих четрдесет година!

Сходно томе, наставићемо са реализацијом овог за Црну Гору важног пројекта, јер су обновљиви извори енергије  замајац у развоју наше привреде.  

СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА – ДОБРА ЕНЕРГИЈА. 

ЕПЦГ – СОЛАР ГРАДЊА РАДИ!